O nás

Spolek Pro kostely, z. s. je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho registrace na Ministerstvu vnitra České republiky byla provedena dne 4. prosince 2013. Následně byl proveden zápis do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Motivem vzniku byl neutěšený stav řady sakrálních památek, často historicky a umělecky cenných a významných, ale v důsledku nejrůznějších událostí v minulosti zchátralých a poničených. Spolek se tak snaží přispět k záchraně římskokatolické sakrální architektury, a to na území litoměřické diecéze. Toto je také hlavním cílem, vytčeným ve stanovách spolku.

Kromě toho byly stanoveny další cíle, mezi které patří:

  • podpora Biskupství litoměřického, farností na území litoměřické diecéze a jiných církevních subjektů k záchraně sakrální architektury;
  • správa sakrálních objektů ve vlastnictví spolku;
  • osvětová činnost v otázkách církevní architektury a církevních dějin.

Řádní členové:
ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., předseda
Tomáš Buřt, člen
Mgr. Marie Gottfriedová, členka
Mgr. Jana Chadimová, členka
Mgr. Radek Rejšek, člen

Revizor:
Richard Kirbs

Stanovy sdružení ke stažení ve formátu PDF