Minulé generace nám zanechaly dědictví, o které je třeba se starat a pečovat. Hranicí domova nejsou dveře bytu nebo domu, ale k domovu patří i místo, kde žijeme. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás ovlivňuje a utváří. Naši předci si toto uvědomovali a i v dnešní generaci jsou ti, kteří vidí historické, kulturní a umělecké hodnoty kolem sebe. Sakrální památky tvořily a tvoří dominanty a jsou často na místech, viditelných zdaleka. Nezáleží na tom, kdo je teď a v tuto chvíli jejich vlastníkem. Záleží na tom, zda se nám podaří předat dále to, čemu byla v minulosti věnována veliká péče.

Příspěvek na obnovu kostelů

více info