Zasedání spolku Pro kostely, z.s.

21. dubna 2015 se uskutečnilo zasedání spolku. Kromě dalšího se největší pozornost upínala ke kostelu v Letově a jeho neutěšenému havarijnímu stavu. Zároveň bylo rozhodnuto o zapojení se do Noci kostelů.