Opravy v roce 2017

Vážení přátelé zachráněných kostelů,
potřebujeme pomoc. V letošním roce spolek Pro kostely z.s. obdržel dvě dotace:

Pro kostel Navštívení Panny Marie v Letově – II.etapa obnovy střechy a krovu kostela dostal dotaci z Ministerstva kultury ČR 200.000 Kč, je nutná spoluúčast 52.002 Kč.
Pro kostel Narození Panny Marie v Buškovicích – II.etapa obnovy střechy a krovu kostela – kostel dostal dotaci z Ministerstva kultury ČR 250.000 Kč, je potřebné sehnat na spoluúčast 46.501 Kč.

Celkem nám tedy schází 88.503 Kč na záchranů kostelů v pohraničí. I když již několik darů přišlo, stále nemáme pokrytou celou částku. Pokud bychom na spoluúčast neměli, museli bychom dotaci vrátit a není jasné, zdali bychom ji v příštích letech získali.

Prosíme o pomoc.
Za jakýkoli dar na č. ú. 2111013604/2700 budeme vděční. Potvrzení o daru Vám vystavíme po vyplnění formuláře na http://www.prokostely.cz/prispevek.html.

Marie Gottfriedová, předsedkyně spolku a jeho členové