Nový předseda spolku

Novým předsedou spolku se na členské schůzi dne 14. září 2018 stal dosavadní člen Stanislav Přibyl. Hlasovali pro něj všichni přítomní členové. Marie Gottfriedová zůstává nádále členkou a patří jí velké poděkování za všechnu její práci.