Dokončené opravy v roce 2017

Buškovice:

Byly zrealizovány opravy celkem za 296 501,- Kč: 250 tis. Kč z programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, 46 501,- Kč vlastní podíl. Práce byly zaměřeny na celkovou obnovu střechy sakristie. U ní byl po demontáži střešní krytiny a bednění zjištěn velký rozsah poškození krovu, více než 90 % prvků krovu tak muselo být obnoveno. Následně byla provedena pokládka nové střešní krytiny.

Letov:

Uskutečnily se opravy celkem za 252 002,- Kč: 200 tis. Kč z Havarijního programu MK ČR, 52 002,- Kč vlastní podíl. V roce 2017 byla dokončena obnova střechy a krovu presbytáře a obnova cca 1/3 střechy a krovu lodi kostela. Značné zásahy do krovu a jeho opravy byly provedeny v místech obou úžlabí mezi lodí a presbytářem.